Ocena: Lubię to3 Dislike0
Sebastian Siewiera | Polska
12 kwietnia 2022

Pięć pierwszych sobót miesiąca

„Przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła, dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą. Na koniec jednak moje Niepokalane Serce zatriumfuje.” Fatima 1917 r.

Chyba nie ma bardziej adekwatnego czasu, które ilustrują słowa przestrogi Matki Bożej. Że błędy Rosji rozleją się, że to będzie owocem wojen, że całe narody będą ginąć. Czy to czego jesteśmy świadkami w ciągu ostatnich lat w Czeczeni, Gruzji, na Ukrainie nie jest materializowaniem się tej przestrogi? W objawieniach w Fatimie Maryja obiecała, że jeśli spełni się jej prośby Rosja się nawróci i zostanie przywrócony pokój. Papież ma zrobić jedno. Ale to nie wszystko. My również mamy coś uczynić.

Święty Jan Paweł II zrobił to o co prosiła Maryja. Poświęcił świat, w tym Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi. Wszelkie dysputy czy to zrobił poprawnie rozwiewa homilia ks. Krzysztofa Czapli SAC dyrektora Sanktuarium Fatimskiego w Zakopanem, do której obejrzenia zachęcam.

W tym miejscu warto zacytować słowa kardynała Ratzingera, który w 2000 r. napisał: Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja z Fatimy została zakończona. (...) Trwa cierpienie Kościoła i trwa zagrożenie człowieka, a tym samym nie ustaje szukanie odpowiedzi; dlatego wciąż aktualna pozostaje wskazówka, którą dała nam Maryja. O jakiej wskazówce pisał wtedy późniejszy papież Benedykt XVI?

Matka Boża w orędziu z Fatimy, dotyczącym poświęcenia Rosji prosi o coś jeszcze. W tym samym zdaniu, po słowach dotyczących poświęcenia tego kraju Jej Niepokalanemu Sercu Maryja prosi „o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca”.

Osiem lat po zakończeniu objawień fatimskich Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji (jedna z trójki dzieci będących świadkami objawień w Fatimie) na ujawnienie drugiej tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Pamiętajmy, że to sam Bóg chce ustanowić na świecie te nabożeństwo. Słowa Matki Bożej do siostry Łucji były następujące: „(...)Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca.” Fatima 13.07.1917

Nabożeństwo te, zwane nabożeństwem pięciu sobót miesiąca nabiera dzisiaj szczególnego znaczenia. Stanowi istotę przesłania Matki Bożej i jest wezwaniem skierowanym do każdego z nas. To wynagrodzenie, o które prosi nas Maryja. O samym nabożeństwie oraz o tym jak mamy je poprawnie praktykować opowiada w poniższym filmie ks. Krzysztof Czapla SAC:

Święty Jan Paweł II zrobił swoje – poświęcił świat i Rosję. Zatem dopiero gdy my spełnimy życzenie Maryi spełni się w całości obietnica Matki Bożej – nastanie pokój i zatriumfuje jej Niepokalane Serce. Jeśli wymodlimy tę łaskę dla siebie i innych zmienimy bieg dziejów, uratujemy całe narody od zagłady, dusze przed piekłem, a świat od wojen. Przyczynimy się do nadejścia triumfu Niepokalanego Serca Maryi!

Tekst przygotowany na podstawie homilii z 2 kwietnia 2022 r. ks. Krzysztofa Czapli CAS, dyrektora Sanktuarium Fatimskiego w Zakopanem, Krzeptówki

Udostępnij

Bądź na bieżąco

Otrzymuj kwartalne wiadomości prosto z Burkina Faso

Partnerzy Fundacji