Przejdź do treści

Przyłącz się do dzieła Ewangelizacji Narodów

Nie musisz wyjeżdżać na misje, by zostać misjonarzem, czego najlepszym przykładem jest św. Tereska od dzieciątka Jezus. Choć nigdy w życiu nie opuściła klasztoru, przez swoje duchowe i modlitewne zaangażowanie została ogłoszona patronką misji. Ty również możesz wziąć udział w dziele Ewangelizacji Narodów poprzez ofiarowanie modlitwy, postu czy swego cierpienia w intencji misjonarzy i misyjnej działalności Kościoła.

Mała Tereska, jak ją często nazywano, żyła zaledwie 26 lat. Nie mogła wyjechać na misje, ale stała się prawdziwą misjonarką poprzez nieustanną modlitwę za misyjną działalność Kościoła. W tej intencji ofiarowywała również liczne cierpienia fizyczne i duchowe. Do jednego z misjonarzy, będącego w Chinach napisała: "Będę doprawdy bardzo szczęśliwa, współpracując z Ojcem dla zbawienia dusz, w tym przecież celu wstąpiłam do Karmelu i nie mogąc być misjonarką czynną chciałabym być nią mocą miłości i pokuty." Tym samym dała ona piękny przykład współpracy misyjnej, jak można ofiarować za misje swoje modlitwy i cierpienia.

Poruszające wyznanie o. Giacomo

Adres URL dla Zdalne wideo

Słowo od o. Tomasza Kręta

Każdy zakątek ziemi potrzebuje ŚWIADKA (misjonarza) aby udowadniać, że warto być dobrym i czynić dobro. Dom rodzinny, miejsce pracy, boisko, kościół, ulica to tereny misyjne, gdyż jak mawiał św. Franciszek – MIŁOŚĆ nie jest kochana. Mocą Chrystusa i przekazem Jego Ewangelii możemy pokazać, że każdy z nas bez wyjątku posiada w sobie ziarenka dobra i piękna boskiej natury, które potrzebują odnaleźć przyjazne środowisko by stać się pięknymi roślinami. Nie zależy to od pokonanego dystansu, wielkości podejmowanego dzieła, czy przelanej sumy z konta w banku. Istotna okazuje się intencja z jaką się angażujemy. Wiele rzeczy przynosi rezultaty w szybkim czasie, inne potrzebują go więcej, a są i takie, które są niewidoczne dla oka i tylko sercem można je odczuć. Wystarczy spojrzenie, dobre słowo otuchy płynące z serca, pomocna dłoń, modlitwa do Boga. Zwracamy się do każdego z Was byście się przyłączyli do naszej misji w Burkina Faso i stali się MISJONARZAMI. Jeśli nie możesz wyjechać dziś to uczyń gest dobroci modląc się za nas. Ofiaruj proszę drobne wyrzeczenie w naszej intencji, modlitwę czy komunię św. byśmy nigdy nie zapominali, że to Chrystus nas posłał i że jest to Jego dzieło. Bedzie to również dla Ciebie pomocą. On nie zapomina tego dobra, które uczyniłeś dla innych.

o. Tomasz Kręt

Franciszkańscy misjonarze z Sabou (Burkina Faso)

Misjonarze z Burkina Faso to wyjątkowi ludzie, którzy poświęcili swoje życie w służbie bliźnim. Nie omijają ich różne problemy, niedostatki i choroby ale zawsze mają potężne oparcie w Bogu, który daje im sił i odwagi, aby nieść Dobrą Nowinę i pomoc materialną najuboższym. Patronat polega na codziennej modlitwie, przez wyznaczony czas, w intencji wybranego misjonarza. Może to być dziesiątek różańca lub każda inna modlitwa.

Adres URL dla Zdalne wideo

o. Giacomo di Ciano

Magister postulatu, przełożony klasztoru w Ouagadougou

Pochodzi z Lanciano (Włochy). Na misji w Burkina Faso jest od 2002 roku. Jest osobą o niezwykłym charakterze, pełną ciepła, dobroci i pozytywnej energii. Bije z niego prawdziwa radość z realizowanego powołania. Przez 8 lat był proboszczem w parafii św. Łukasza w Sabou, a od 2021 roku jest formatorem kandydatów do Zakonu i przełożonym klasztoru w Ouagadougou.

Adres URL dla Zdalne wideo

o. Tomasz Kręt

Wieloletni dyrektor Centrum Medycznego w Sabou

Pochodzi z Biłgoraja (woj. lubelskie). Na misji w Burkina Faso jest od w 2007 r. Ma niezwykły talent przedsiębiorczości. Przez 10 lat zarządzał Centrum Medycznym im. św. Maksymiliana Kolbe w Sabou, doprowadzając do jego ogromnego rozkwitu, z którego korzysta ponad 112.000 osób. Obecnie (2024 r.) przebywa w Polsce i szykuje się na wyjazd do kolejnego kraju misyjnego.
 

Adres URL dla Zdalne wideo

o. Sylwester Pudło

Wikariusz parafii w Sabou

Pochodzi z okolic Ryk (woj. lubelskie). Na misji w Burkina Faso od 2013 r. Pracuje w parafii św. Łukasza w Sabou głosząc Ewangelię. Zajmuje się również projektami budowy studni w okolicznych wioskach, które zapewniają wodę mieszkańcom.

Modlitwa za misjonarza

Panie Jezu Chryste, Mistrzu apostołów, ewangelistów, męczenników i wyznawców. Spojrzyj łaskawie na misjonarza (imię i nazwisko) który opuścił wszystko co łatwe i bezpieczne, aby z dala od Ojczyzny dawać swoim życiem i pracą apostolską świadectwo Twojej miłosiernej miłości. W pracy bądź mu siłą i zapałem, w zagrożeniu tarczą i ochroną, w skwarze południa odpoczynkiem i osłoną, a w chwilach słabości podporą i pomocą. Wlej także we mnie zapał i ducha misyjnego, bym modlitwą i ofiarą potrafił(a) wspierać dzieła misyjne, zachęcając do tego także ludzi ze swojego otoczenia. Amen.