o. Christian Seogo

o. Christian Seogo jest rodowitym Burkińczykiem. W roku 2005 wstąpił do zakonu franciszkanów. Wyjeżdżał do Kenii, Tanzanii i Zambii, gdzie studiował psychologię i ukończył studia filozoficzne. Od 2020 roku jest proboszczem parafii w Sabou w Burkina Faso. Koordynuje także projekt kursów alfabetyzacji osób niepiśmiennych z terenów misji.

Bądź na bieżąco

Otrzymuj kwartalne wiadomości prosto z Burkina Faso

Partnerzy Fundacji