Przejdź do treści
Obraz
Alfabetyzacja w Burkina Faso Afryka nauka pisania czytania liczenia

Kwota wsparcia

Kwota wsparcia

Kurs nauki pisania, czytania i liczenia dla 1 osoby wynosi 150 zł.

Twoje 300 zł zapewni kurs alfabetyzacji dla 2 osób.

Płatności
Obraz
kurs alfabetyzacji w Burkina Faso, Afryka, nauka pisania i czytania