Przejdź do treści
Obraz
budowa kościoła św. Józefa w Nariou Burkina Faso Afryka misje

Kwota wsparcia

Do ukończenia zbiórki budowy kościoła Świętego Józefa brakuje nam 198730 zł

Płatności
Obraz
ewangelizacja na misjach, budowa kościoła w Burkina Faso, Afryka